Estetiska behandlingar

Livsstil, ålder och miljö påverkar hudens utseende med tiden. 

Hudens elasticitet minskar, men även underhudsfettet minskar, vilket gör att ansiktet t ex kan se tunnare ut, och veck och hängande hud kan uppstå.

Yttre påverkan, såsom solskador kan ge t ex pigmentförändringar och rynkor. Ytliga blodkärl kan framträda mer etc.

För att ge möjlighet att genom mindre ingrepp kunna motverka de spår vår livsstil, ålder och miljö har lämnat i vårt utseende, kan vi erbjuda Dig som konsument ett antal olika former av estetiska behandlingar.

Viktigt att veta före behandling  är, att vi följer aktuell och relevant lagstiftning och fr allt de rekommendationer som gäller estetisk behandling.  Vår verksamhet bedrivs helt enligt IVO:s regler och krav.

Boka tid för porslinfasader - TandCity

Betänketiden för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska betänketiden vara minst två dagar. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.

Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska lämna sitt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut, enligt 12 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid enligt ovan, samt att kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Efter en personlig konsultation, kan vi gemensamt komma fram till vilken slags behandling som är bäst för just Dig.

Läs mer på botoxmalmo.se eller för bilder på Instagram här

Instagram (klicka på Instagramloggan)