Thalia Fatma Kassem, Tandläkare

Thalia Fatma Kassem Tandläkare

Nisch: kirurgi & protetik
Thalia tog examen från Karolinska institutet, Stockholm år 2020. Efter examen flyttade hon
till Västernorrland där hon jobbade på folktandvården och var en del av Tandläkarakademin
där hon fick skräddarsydd handledning av en erfaren handledare vilket medförde en snabb
kompetensutveckling inom allmäntandvård. Därefter flyttade Thalia tillbaka till sin hemort
Örebro där hon arbetat som tandläkare på en privatklinik vars huvudsakliga inriktning var
protetisk och kirurgisk verksamhet.

Under sin tid som allmäntandläkare har hon främst arbetat med protetiska och kirurgiska fall
på avancerad nivå, bland annat full bettrehabilitering, implantatinstallationer samt kirurgiskt
avlägsnande av visdomständer. Förutom detta är Thalia utbildad inom och har arbetat med
estetiska ingrepp så som skalfasader och digital smile design.

Vidareutbildning är något Thalia brinner för och har därför gått på flera kurser både i Sverige
och utomlands inom bland annat estetik och kirurgi för att ständigt hålla sig uppdaterad kring
den senaste utvecklingen inom odontologi. På sidan om jobbar hon med ett forskningsprojekt
där förekomsten av dental fluoros studeras.

Utöver Tandcity, hittar ni även Thalia på Malmö Universitet där hon är verksam som klinisk
assistent inom käkkirurgi och oral medicin på tandläkarprogrammet.
Med sin lugna och välkomnande bemötande kan du som patient känna dig trygg i en
förtroendefull miljö. Välkommen!

Förutom allmän och akuttandvård  erbjuder Thalia
– Estetisk tandvård – digital smile design och skalfasader
– Bettrehabilitering – Tandstödd protetik samt avtagbar protetik.
– Kirurgi – implantat och tandextraktioner